• به روز رسانی-Update

UPDATE یا به روز رسانی شاید یکی از ساده ترین  راههای ایجاد امنیت بیشتر در تجهیزات شبکه شما میباشد حتی میتوان گفت جزو مهمترین موارد رفع مشکلات نرم افزاری تجهیزات است.

–بهینه سازی عملکرد سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری

–کنترل و رفع ایرادات نرم افزاری

–پائین آمدن میزان استفاده از منابع سیستم مانند RAM و CPU

–به روز رسانی پایگاههای اطلاعات سیستم

–افزایش سطح کارایی سیستم

–استفاده از امکانات جدید تجهیزات

–رفع آسیب پذیری سیستم عاملها

–بهینه سازی رابط های گرافیکی تجهیزات