شبکه های کوچک:
در شبکه های کوچک معمولا منابع حیاتی شامل اطلاعات مالی و بازرگانی است .
معمولا از بیرون شبکه دسترسی به داخل شبکه مسدود میباشد . همچنین با توجه به محدودیت پهنای باند ارتباطی ، کنترل حساب کاربری افراد بسیار مهم می باشد .
این کنترل ها با استفاده از فایروالها انجام می شود .
همچنین استفاده از نرم‌افزار آنتی ویروس و برنامه ضد جاسوسی ضروری میباشد .
 
شبکه های متوسط:

شبکه های متوسط بخش بسیار بزرگی از شعب سازمانهای بزرگ ، شرکتهای خصوصی ، دانشکده ها ، مدارس و … را شامل می شوند .
در این شبکه ها استفاده از یک دیوار آتش یا یک سیستم مدیریت تهدید یکپارچه نسبتاً قوی ضروری است .
همچنین برای کنترل سطوح دسترسی مدیران به منابع حیاتی سازمانی استفاده از سیستم احراز هویت چند عاملی راه کار مناسبی می باشد .
همچنین جهت ارتباط از بیرون شبکه به منابع موجود در شبکه ( مثلا بررسی دوربینهای مدار بسته ) استفاده از راه کارهای امن ارتباطات راه دور بسیار ضروری است .
همچنین آموزش کارشناسان و کاربران شبکه ایده بسیار خوبی جهت ارتقاء سطح امنیت کاربران شبکه می باشد .
 
شبکه های بزرگ:
 
در شبکه سازمانهای بزرگ ، بانکها ، دانشگاه ها ، وزارت خانه ها ، ارائه دهندگان خدمات اینترنت و … بسیاری از مسائل امنیتی باید لحاظ شوند . استفاده از یک فایروال قوی بسار ضروری است . حتی ممکن است استفاده از چندین لایه فایروالینگ با برندهای مختلف لازم باشد .
همچنین کنترل سطوح دسترسی کاربران به منابع سازمانی امری حیاتی است .
استفاده از احراز هویت چند عاملی برای افرادی که دارای سطوح دسترسی بالا هستند لازم است .
استفاده از سامانه های IPS ، WAF ، EMAIL Protector ، Content Filtering  و Application Filtering امری بسیار ضروری است .
در کنار تمام این موارد موضوع End point Security  را باید همواره مد نظر قرار داد .