مدیریت شبکه اساسا فرآیند راه اندازی، مدیریت و عیب یابی یک شبکه است .

هدف از مدیریت شبکه  اطمینان حاصل کردن از قوی بودن ، قابل اعتماد بودن و انعطاف پذیر بودن تجهیزات بخش IT  است به شکلی که اختلالات شبکه را به حداقل رسانده و عملکرد بالا را با تمرکز بر مسائل امنیتی تضمین نمائیم .

با این حال ، شبکه های تجاری اغلب نسبتاً بزرگ و پیچیده هستند ، به این معنی که مجموعه وظایفی که مدیر شبکه باید انجام دهد بسیار است.
یعنی در صورت بروز مشکل، او میبایست هر دستگاه را به صورت تکی و دستی بررسی کرده و عیب یابی کند و اینکار او را تحت فشار قرار داده و زمان زیادی از او خواهد گرفت.

بنابراین ، چگونه یک شبکه را به بهترین روش مدیریت کنیم؟

مدیریت یکپارچه تجهیزات شبکه یکی از بهترین راهکارها جهت کمک به مدیران برای کنترل و ایجاد تغییرات با استفاده از یک رابط کاربری برای تمامی تجهیزاتشان میباشد.