شرکت شبکه امن برای اولین بار در کشور شما را با راحت ترین راههای انجام تنظیمات اولیه و بخشهای مختلف وب گرافیکی
(JWEB ) جدیدترین نسخه های سیستم عامل فایروالهای جونیپر سری SRX  آشنا خواهد کرد.
حتی اگر از قبل آشنایی با این برند و فایروالهای آن نداشته باشید به راحتی میتوانید تنظیمات دستگاه خود را انجام دهید.