• فایروال مجازی

سازمان ها به طور فزاینده ای بارهای کاری خود را به فضای ابری منتقل می کنند تا از مزایای مجازی سازی استفاده کنند ، اما با این حرکت الزامات امنیتی جدیدی به وجود می آید.

فایروال مجازی یکی از راهکارهای خوب جهت صرفه جویی در هزینه ها است و از این طریق می توانید از ابرهای خصوصی ، عمومی و ترکیبی خود محافظت کنید.

استفاده از فایروال مجازی در شبکه های ابری ( Cloud   ) به دلیل عدم امکان نصب تجهیزات سخت افزاری میتواند یکی از بهترین گزینه ها میباشد.

فایروالهای مجازی تمامی ویژگیهای فایروالهای سخت افزاری را دارا میباشند:

دارا بودن قابلیت فایروال نسل بعدی (Next-Generation Firewall )

دارا بودن قابلیتهای UTM (Antivirus-Antispam-Web Filtering-Application Signatures) و IPS

قابلیت نصب آسان در ابزارهای مجازی سازی مانند : VMware ESXi و NSX و KVM