• به روز رسانی-Update

چرا سیستم عامل تجهیزات امنیتی باید به روز باشد ؟

بهینه سازی عملکرد سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری

کنترل و رفع ایرادات نرم افزاری

پائین آمدن میزان استفاده از منابع سیستم مانند RAM و CPU

به روز رسانی پایگاههای اطلاعات سیستم

افزایش سطح کارایی سیستم

استفاده از امکانات جدید تجهیزات

رفع آسیب پذیری سیستم عاملها

بهینه سازی رابط های گرافیکی تجهیزات