راهکارهای ما

حملات مهندسی اجتماعی :

عروسک خیمه شب بازی آنها نباش!

مجرمان اینترنتی از روشها و فنون “مهندسی اجتماعی” برای فریب دادن قربانیان جهت افشای اطلاعات حساس خود استفاده می کنند.

از قربانی شدن خود پرهیز کنید:

  1. اطلاعات حسابهای موجود در شبکه های اجتماعی خود را خصوصی نگه دارید و از اشتراک گذاری بیش از حد آنها برای دیگران خودداری کنید.
  2. قبل از فاش کردن هرگونه اطلاعات حساس ، به پیام ها یا تماس های تلفنی ، مشکوک شوید و قبل از پاسخ دادن صحت آنها را بررسی کنید.
  3. هرگز روی لینکهای مشکوک کلیک نکنید یا پیوست های موجود در ایمیل را که از طریق ارسال کنندگان ناشناس فرستاده شده اند، دانلود نکنید.
  4. رمزهای عبور قوی و منحصر به فرد ایجاد کنید.

گرگی در لباس میش!

مجرمان اینترنتی از روشها و فنون “مهندسی اجتماعی” برای فریب دادن قربانیان جهت افشای اطلاعات حساس خود استفاده می کنند.

مهندسی اجتماعی هنر فریب مردم برای انجام یک کار و هدف خاص است به عنوان مثال : ترغیب شوند روی پیوندهای مشکوک کلیک کنند

از قربانی شدن خود پرهیز کنید:

  1. حساب های شبکه های اجتماعی خود را خصوصی نگه دارید و از اشتراک بیش از حد اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  2. قبل از فاش کردن هرگونه اطلاعات حساس ، به پیام های ناخواسته یا تماس های تلفنی مشکوک شوید و صحت آنها را بررسی کنید.
  3. هرگز روی پیوندها کلیک نکنید یا پیوست هایی که از طریق ارسال کنندگان ناشناس فرستاده شده اند را از طریق ایمیل بارگیری نکنید
  4. رمزهای عبور قوی و منحصر به فرد ایجاد کنید.

اگر به دنبال تجهیزات اورجینال هستیداگر برای استفاده از تجهیزات نیاز به آموزش داریداگر برای تجهیزات خود نیاز به پشتیبانی داریدما همیشه در کنار شما هستیم