ARRAY

  • گروه محصولات
  • توضیحات
    به موازات رشد و گسترش تکنولوژي اطلاعات، موضوع پایداری شبکه هاي کامپيوتري ، بطور چشمگيري مورد توجه قرار گرفته است ، در سازمان های امروزی پهنای باند اینترنت و دسترسی پذیری دو فاکتور حیاتی در عملیات روزانه می باشند. راه حلی در رابطه با ايجاد يک بستر پایدار در شبکه های کامپیوتری جهت نقل و انتقال پایدار و مطمئن اطلاعات پیشنهاد میشود استفاده از تجهیزات LINK & APPLICATION LOAD BALANCER است . این تجهیزات با استفاده از الگوریتمهای مختلف دسترسی بهینه به منابع مورد نیاز برای ارتباط را فراهم کرده و با تجمیع پهنای باند ترافیک های ارسالی به سمت سرورهای داخلی، دسترسی پایدار به سرویس های مورد نیاز را تضمین مینمایند. از قابلیتهای مهم تجهیزات APV میتوان به موارد زیر اشاره کرد : • استفاده از الگوریتم های توزیع، مکانیزم های بررسی و دسته بندی درخواستها • مانیتور کردن مسیر و تشخیص اتوماتیک قطعی ها در کمترین زمان • بالا بردن سطح در دسترس بودن سرویس ها تا 99.99 درصد • مدیریت ارسال و دریافت ترافیک های حجیم و بسیار زیاد • Server Load Balancing در نقاط مختلف جغرافیایی • load balancing سرورها از لایه 4 تا 7 شبکه