معرفی شرکت


شبکه امن کیست

شرکتی است تخصصی که در زمینه شبکه و امنیت شبکه فعالیت دارد. در سالهایی که از عمر شرکت گذشته همواره اهتمام بر این بوده که نام شرکت به عنوان یک شرکت تخصص مدار در بازارهای مختلف مطرح باشد. استفاده از کارشناسان متخصص در زمینه های مختلف و ارائه راهکارهای درست و مورد نیاز سازمانها همیشه با نام این شرکت اجین بوده است.

شبکه امن چه میکند

شرکت شبکه امن با بهره گیری از دانش روز و تحلیل درست بازارهای موجود در کشور در زمینه راه اندازی شبکه، امنیت شبکه و فروش تجهیزات شبکه و همچنین ارائه مشاوره های گوناگون چه در زمینه تجهیزات و چه در زمینه استراتژی های جدید شبکه و امنیت شبکه بهترین و جدید ترین راه کارها را برای مشتریان شبکه های کامپیوتری ارائه می کند.